CROCHETS DIAMINA HAIR -Marley Reggae Twist 12

COLOR :
1
1B
2
4
27
30
33
39
51
T2/30
T2/33
T2/35
T2/BUG
T27/613
T4/27
T4/30
PINK
PURPLE
BLUE

Vous allez aimer aussi

Gamme Frisette de Diamina Hair
Faux locks Coily Diamina Hair
Lace Wig Diamina Hair
Lace Wig Diamina Hair
Lace Wig Diamina Hair
Gamme Frisette de Diamina Hair
Faux locks Coily Diamina Hair
Lace Wig Diamina Hair
Lace Wig Diamina Hair
Lace Wig Diamina Hair